dijous, 18 d’octubre del 2007

Balanç de perdues i guanys


Un informe de FUNDACC afirma que dos milions de persones als Països Catalans no llegeixen mai un diari i tres milions no fullegen cap revista. Si això ho sumem al baix nombre de gent què si que llegeix algun diari, el resultat del balanç és eminentment negatiu. Amb aquesta realitat només ens queda la xifra de més d'un milió de persones que diàriament és connecten a portals informatius d'internet i en català, una petita partida positiva que no ens ha de fer perdre l'esperança.